Yksityisyyden suoja

1. TEKNINEN ORGANISAATIO

Tämä sivusto tarjoaa kaksi erillistä palvelua:

Online-varaukset ja -maksut koskien HOTELOPIA, S.L.U:n, (johon tästedes viitataan nimellä Hotelopia) markkinoimia majoituspalveluja. Hotelopia on Espanjan lainsäädännön mukaan perustettu yritys, joka on rekisteröity osoitteeseen Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007. Hotelopia on tukku- ja vähittäisliikkeenä toimiva matkatoimisto, jonka verotunnistusnumero (C.I.F.) on B-57218356. Se toimii luvan BAL-481 M/D mukaisesti; luvan myöntäjä Palma de Mallorcan kaupparekisteri (sivunumero PM-44857, volume 2007, folio 148) ja

Online-varaus ja suoraveloitus majoituspaikassa, tarjoajana LIBERATE, S.L.U., Espanjan lainsäädännön mukaan perustettu yritys, joka on rekisteröity osoitteeseen Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca, ja jonka verotunnistusnumero (C.I.F.) on B-07067465 (viitataan tästedes nimellä Liberate).

Hotelopia ja Liberate ovat osa Hotelbeds Group.

Tämä internetsivusto www.hotelopia.com (vastedes ”sivusto") on Hotelopian omaisuutta. Liberate on lisensoinut nimensä ei-yksinoikeudellisen käytön suoran hotelliveloitusjärjestelmänsä edistämiseksi.

Molemmat sivustolla www.hotelopia.com tarjotut palvelut on tarkoitettu yksinomaan loppukäyttäjille (vastedes "sinä"). Kyseisiä tuotteita koskevat kunkin yleiset sopimusehdot, jotka on kerrottu sivustolla, ja varauksentekoajankohtana ilmoitetyt hinnat ja peruutusehdot. Sivusto antaa tietoja varauksentekomenettelystä.

Varausprosessin saattaminen päätökseen jommankumman sivustolla tarjotun tuotteen kautta riippuu tuotteen yleisistä sopimusehdoista ja laillisuustiedotteesta ja yksityisyydensuojakäytännöstä. Käyttämällä sivustoa tai tekemällä liiketoimia sillä hyväksyt kummankin tuotteen yleiset sopimusehdot samoin kuin hyväksyt laillisuustiedotteen ja yksityisyydensuojakäytännön. Samoin vahvistat toimivasi täysin kaikkien sivustoa ja sen varaumia koskevien lakien ja sääntöjen mukaisesti.

TEKNINEN ORGANISAATIO

Sivustomme käyttö on merkki näiden lausekkeiden ehtojen täydellisestä ja poikkeuksettomasta hyväksymisestä ja osoitus myöntymisestä varatuista palveluista tehtyihin sopimuksiin. Vain laillisen ikäiset ja täysvaltaiset henkilöt voivat tehdä varauksia ja sopimuksia suhteessa Hotelopian ja Liberaten tarjoamiin palveluihin.

Tämän seurauksena sinä:

 • Et käytä sivustoa muihin tarkoituksiin kuin majoituspalvelujen varaamiseen.
 • Et saa lähettää, välittää tai jakaa tällä sivustolla tai sen kautta tietoja, jotka voivat olla haitallisia, siveettömiä, herjaavia tai muuten laittomia tai voivat rikkoa Hotelopian, Liberaten tai kolmansien osapuolien oikeuksia.
 • Et tee luvattomia, vääriä tai vilpillisiä varauksia.
 • Et käytä ohjelmistoja, reititystä tai laitetta, joka häiritsee elektronisesti tai manuaalisesti sivuston toimintaa tai toiminnallisuutta, sisältäen seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: sellaisten tiedostojen lataaminen tai saataville tuominen, millä tahansa tavalla, jotka sisältävät vioittunutta dataa tai viruksia.
 • Et sotke, muuta tai kajoa sivuston ulkonäköön tai layoutiin tai sivuston taustalla olevaan ohjelmistokoodiin.
 • Et ryhdy mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat sivustolle tai siihen liittyville rakenteille kohtuutonta tai suhteettoman suurta kuormitusta.

Hotelopia tarjoaa sivuston käyttöön sellaisena kuin se on. Olet tietoinen ja hyväksyt, että Hotelopian on teknisesti mahdotonta taata, että sivuston toiminta ei keskeydy tai kaadu tai että luvattomat käyttäjät tai hakkerit eivät pääse sivustolle.

Hotelopia varaa itselleen oikeuden estää pääsy sivustolle teknisistä syistä sekä huollon, turvallisuuden ja ylivoimaisten esteiden takia, eikä ole vastuullinen hyvittämään tai korvaamaan käyttäjälle pääsemättömyyttä sivustolle.

Pääsy sivustolle on täysin Hotelopian hallinnassa, ja sillä on oikeus muokata, korvata, keskeyttää tai poistaa tietoja tai internetpalveluja ilman etukäteisilmoitusta.

Sivuston käyttö tietojen saamiseksi kaupallisiin tarkoituksiin automatisoitujen prosessien kautta (tunnetaan nimellä "screen scraping") on kiellettyä. Poikkeukset: tilanteissa, joissa kolmannen osapuolen kanssa on solmittu sopimus, joka sallii hotellihintojen katsomisen ja vertailun.

Puuttumatta mihinkään Hotelopian muihin oikeuksiin, Hotelopia varaa oikeuden estää pääsyn sivustolle ja/tai peruuttaa varauksia missä tahansa ja milloin tahansa kun Hotelopia uskoo (täysin Hotelopian harkintavallan mukaan), että rikot Hotelopian yleisiä sopimusehtoja tai tietosuojakäytäntöä.

Takaisin sivun alkuun

2. LUOTTAMUKSELLISUUS JA HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

Luottamuksellisiksi tiedoiksi määritetään mitkä tahansa sinun Hotelopialle antamat tiedot tai data, joita tarvitaan mahdollisesti varauksen tai sopimuspalvelujen takia.

Tämän takia luottamuksellisten tietojen katsotaan sisältävän seuraavat, mutta ei rajoittuvan niihin: puhelinnumerot, fax-numerot, sähköpostiosoitteet, asuinpaikkojen osoitteet, allekirjoitukset, henkilökortti- tai passikopiot, luottokorttitiedot, henkilökohtaiset mieltymykset, vammat tai erityiset ruokavaliota koskevat tai uskonnolliset vaatimukset tai mitkä tahansa sinuun tai ryhmääsi liittyvät henkilötiedot, joita Hotelopia tai majoituksentarjoaja tai palveluntuottaja voi tarvita käyttöönsä yksinomaisena tarkoituksenaan varauksesi loppuun saattaminen ja siihen liittyvä hallinto.

Missään olosuhteissa seuraavia ei pidetä luottamuksellisina tietoina:

 • Kaikki julkisesti tiedot tai tiedot, joista voi tulla julkisia, jollei niistä tule julkisia jonkin sopimuspuolen sopimusrikkomuksen takia.
 • Kolmansille osapuolille paljastettavat tiedot ja taitotieto.
 • Tietojen paljastaminen lain vaatimusten mukaisesti.
 • Tietojen paljastaminen oikeuden tai tuomioistuimen vaatimusten mukaisesti.
 • Taloudellisia tietoja koskevat tiedot tai muut sellaiset tiedot, jotka tulee toimittaa valtiolle, paikallisille tai itsenäisille viranomaisille verosyistä, työvoimaa koskevat vaatimukset tai hallinnolliset sopimukset.

Hyväksymällä yleiset sopimusehdot ja direktiivin 2000/31/CE ja sen mukaiset, etenkin tietoyhteiskuntaa ja sähköistä kaupankäyntiä koskevat lailliset näkökohdat, annat suostumuksesi ja valtuutat Hotelopian ja/tai Liberaten hankkia majoituksia yrityksiltä ja luovuttaa kaikki sinua ja ryhmääsi koskevat henkilötiedot. Hotelopian majoituspalvelujen tarjoajalta keräämät henkilötiedot hankitaan, käsitellään ja välitetään EU-direktiivien 95/46 ja 2002/58 mukaisesti, samoin kuin muun sellaisen lainsäädännön mukaisesti, joka korvaa, täydentää tai kehittää henkilötietosäädöksiä, ja tietoja käytetään todellisten tuotteeseen kuuluvien palvelujen varauksen ja maksun helpottamiseksi ja mahdollistamiseksi.

PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN JA KYSEISTEN TIETOJEN SUOJELEMINEN

Jos Hotelopia ja/tai Liberate, toimittaakseen haluamiasi palveluja, tarvitsee pääsyn henkilötietoja sisältäviin tiedostoihin, Hotelopian tulee varmistaa, että tämä tehdään henkilötietosäädösten mukaisesti.

Hyväksymällä nämä ehdot annat luvan antamiesi tietojen ja Hotelopian ja/tai Liberaten arkistojen käyttöön ja tietojen käsittelyyn vain Hotelopian ja/tai Liberaten sinulle tarjoamien palvelujen käsittelyyn, hallintaan, arvioimiseen ja varaamiseen suostumuksesi mukaisesti.

Kaikki sinun Hotelopialle ja/tai Liberatelle järjestelmää käyttäessäsi antamasi henkilötiedot ymmärretään saaduiksi, käsitellyiksi ja välitetyiksi tiukasti henkilötietosäädösten mukaisesti; tämän mukaisesti sinulle täten tiedotetaan asiasta ja annat nimenomaisen lupasi näiden tietojen sisällyttämiseen henkilökohtaisiin, Hotelopian pitämiin tiedostoihin ja näiden tietojen käyttöön seuraaviin tarkoituksiin: Hotelopian ja/tai Liberaten tarjoamien palvelujen toimittaminen, hallinta ja välittäminen sekä niistä sopiminen, varaustenkäsittely sekä tuotteiden ja palvelujen maksu Hotelopian kautta, puhelinpalvelu, GSM-, GPRS- tai UMTS-teknologiaan perustuvat mobiilijärjestelmät, tapausten hallinta, tilastotietojen kerääminen ja etenkin laatua koskevien kyselyiden lähettäminen, joihin vastaaminen on vapaaehtoista; kyselyt mahdollistavat majoituspalvelujen tarjoajan palveluiden arvioimisen asiakkaillemme tarjoamiemme hotelleiden korkean laadun ylläpitämiseksi määrittämällä asiakastyytyväisyyden suhteessa niihin palveluihin, joita sait hotellissa, joissa yövyit. Hotelopian varaa oikeuden olla näyttämättä kommentteja, jotka eivät liity hotellin tarjoamiin palveluihin.

Näitä tiedostoja hallitsee: Hotelopia, S.L.U. jonka liiketoimintoja koskeva osoite on Palma de Mallorcalla (Espanja), Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, CP 07007.

Sinulla on oikeus lukea, muokata tai poistaa tietojasi tai vastustaa niiden käyttöä ottamalla yhteyttä Hotelopiaan yllämainitussa osoitteessa, minkä tahansa muun Hotelopian käyttämän viestintäväylän kautta, joka henkilökohtaisesti tai kirjoittamalla postia tai sähköpostia Ota yhteyttä -osiossa annettuihin osoitteisiin. Jos et pääse lukemaan annettua sähköpostiosoitetta, ota meihin yhteyttä postitse osoitteeseen: Palma de Mallorca (Espanja), Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, CP 07007, ja liitä mukaan allekirjoitettu kirje, jossa eritellään pyydetyt toimenpiteet, sekä kopio kansallisesta henkilöllisyytesi todistavasta asiakirjasta.

Henkilötietosäädöksiä noudattaen, Hotelopia ja/tai Liberate lupaavat pitää kaikki annetut tiedot ammattisalaisuuksina myös liikesuhteen loppumisen jälkeen ja varmistaa, että palveluja kehittävät henkilökunnan jäsenet noudattavat tätä sitoumusta.

Hotelopia ja/tai Liberate vakuuttavat ja takaavat, että ne ovat ryhtyneet tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin taatakseen henkilötietojen turvallisuuden ja estääkseen näin niiden muuttamisen, menettämisen, käytön ja/tai luvattoman pääsyn niihin ottaen huomioon tallennettujen tietojen tason ja luonteen ja riskit, joille ne altistuvat.

Siinä tapauksessa, että niillä on pääsy henkilötietoihin, Hotelopia ja/tai Liberate erityisesti lupaavat seuraavaa:

 • Varmistaa, että tiedot on varastoitu laillisesti hankittujen teknisten keinojen avulla ja organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä noudattaen niiden turvallisuuden takaamiseksi, muutosten, menetysten, käsittelyn tai luvattoman käytön välttämiseksi ottaen huomioon tallennettujen tietojen tason ja luonteen ja riskit, joille ne altistuvat.
 • Käyttää tai soveltaa tietoja suorittaakseen sovitut palvelut ja täyttääkseen sovitut päämäärät.
 • Olla luovuttamatta tällaisia tietoja muille osapuolille, ei edes tietojen, tulosten tai niiden pohjalta tehtyjen luetteloiden tai niiden osan turvallisuuden takaamiseksi tai jäljentämiseksi.
 • Varmistaa, että tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joita tarvitaan palvelun suorittamiseksi. Kaikkia kolmansia osapuolia, joille tietoja paljastetaan, sitoo luottamuksellisuusvelvollisuuden noudattaminen.
 • Kun henkilötietojen yksityiskohdat eivät ole enää tarpeellisia tai relevantteja siihen tarkoitukseen, mihin ne on rekisteröity tai kerätty, sinulle vakuutetaan, että tiedot poistetaan, tuhotaan ja/tai palautetaan samoin kuin formaatit tai asiakirjat, joilla ne annettaan, ilman että niistä pidetään kopioita.

Hotelopia ja/tai Liberate voi paljastaa ASIAKKAAN tietoja sopimussuhteessa olevalle palveluntarjoajalle vain hallinnollisessa tarkoituksessa sekä luottokortin tarkistamiseksi, jotta ASIAKKAAN varaustapahtuma voidaan saattaa päätökseen.Kaikki näin tällä sivustolla kerätyt tiedot voidaan välittää, henkilötietosuojasäännösten mukaisesti, niille tahoille, joiden tulee olla mukana pyydetyistä palveluista sopimisessa.

Samoin, Organic Law 15/1999 (13.12.) artiklan 34.e) henkilötietojen suojaamista koskevan kohdan mukaan annat Hotelopialle ja/tai Liberatelle valtuuden luovuttaa tietojasi yllämainituissa ehdoissa mainituille adressaateille, mihin tahansa kohteeseen maailmassa, jopa sellaisiin, jotka eivät tarjoa henkilötietojen suojaamiselle turvaa, joka vastaisi edellä mainittua tasoa.

Valtuutuksesi käsitellä ja luovuttaa henkilötietojasi voidaan perua milloin tahansa, ottamalla kirjallisesti yhteyttä tiedostosta vastaavaan henkilöön yllämainitun mukaisesi. Lopuksi, sinulle ilmoitetaan, että antamasi tietoja kohdellaan ehdottoman luottamuksellisesti ja niitä säilytetään palvelimella, joka noudattaa Espanjan tietosuojalainsäädännössä määriteltyjä vaatimuksia.

Hotelopialla ja/tai Liberatella on käytössään turvallisin saatavilla oleva, luottokorttien turvaamista koskeva teknologia. Se myös noudattaa asiaa koskevia kansainvälisiä säädöksiä. Kaikki Hotelopian osiot, joissa pyydämme arkaluonteisia tietoja, käyttävät SSL-protokollaa. Tämä tarkoittaa, että koneeltasi internetin kautta palvelimellemme lähetetyt tiedot on koodattu, mikä tekee niistä ulkopuolisille mahdottomia tulkita.

Tämä teknologia varmistaa ja takaa, että tietojasi ei voida millään tavalla tulkita, käsitellä tai korvata. Täten maksu internetin kautta on nykyään yhtä turvallista kuin perinteinen ostaminen.

Valtuutat täten Hotelopian ja/tai Liberaten ottamaan sinuun yhteyttä antaakseen tietoja ja tarjouksia Hotelopian, Liberaten tai muiden Hotelbeds Group -yhtymän tuotteista ja palveluista. Hotelopia ja/tai Liberate eivät missään tapauksessa välitä tietoja kenellekään, joka ei ole suoraan vastuussa matkavalmisteluista. Hotelopia ja/tai Liberate eivät tarkoituksella kerää henkilötietoja alaikäisiltä.

Hotelopia ja/tai Liberate käyttävät henkilötietojasi nimenomaisella suostumuksellasi pyytääkseen sinua ilmaisemaan mielipiteesi majoituspaikasta yöpymisesi jälkeen.

Jos soitat meille tai jos me soitamme sinulle varaustasi koskien, puhelut voidaan tallentaa työntekoa ja valvontaa koskevista syistä. Hotelopia ja/tai Liberate varaavat oikeuden käyttää näiden puheluiden sisältöä varauksia koskevissa riitajutuissa.

Kun kuluttaja majoittuu Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolella, tietosuojavalvonta ei ehkä ole niin tiukkaa kuin henkilötietosuojakäytännön vaatimukset. Hotelopia ja/tai Liberate eivät missään tapauksessa välitä tietoja kenellekään, joka ei ole suoraan vastuussa matkavalmisteluista.

Takaisin sivun alkuun

3. OMISTUS JA MUUT OIKEUDET

OMISTUS

Hyväksyt ja vahvistat, että kaikki se materiaali ja siihen liittyvät aineettomat oikeudet (sisältäen rajoituksetta kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, palvelumerkit, ohjelmiston, logot, graafisen esityksen, tekstit, kuviot, ja tietojen, hotelliraporttien, valokuvien, kuvien, karttojen ja muun materiaalin yhdistelmät), jotka on vastaanotettu Hotelopian verkkosivustolta tai joita on käytetty Hotelopian verkkosivustolla, ovat Hotelopian, Liberaten tai niiden toimittajien omaisuutta.

Hyväksyt ja vahvistat, että mikäli erikseen ei muuta ole mainittu, sinulle ei synny minkäänlaisia oikeuksia tai asianomistajuutta käytettyyn informaatioon ja tietoon, ja että Hotelopia ja/tai Liberate pysyy ainoana omistajana koskien käytettyä informaatiota ja tietoa, joka sisältää esimerkiksi kaikki patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit, sopimuksen, visuaalisen suunnittelun ja muut niihin liittyvät oikeudet kaikkialla maailmassa.

Kaikki tavaramerkit, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet ja muut aineettomat oikeudet tämän verkkosivuston aineistoissa (samoin kuin tämän verkkosivuston rakenteen ja asettelut) yhdessä niiden tekemiseen käytetyn ohjelmistokoodin kanssa omistaa Hotelopia, Liberate tai niiden toimittajat. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muuttaa, julkaista, levittää missään muodossa, myydä tai siirtää mitään tällä verkkosivustolla oleva materiaalia tai siihen liittyvää ohjelmistokoodia kokonaisuudessaan tai osittain ilman etukäteen annettua Hotelopian ja/tai Liberaten kirjallista hyväksyntää.

SISÄLTÖ

Poikkeuksena yleisten sopimusehtojen lausekkeille, sinä täten suostut siihen, että et kopioi, jäljennä, muokkaa, välitä, myy, liisaa, markkinoi tai luovuta kolmansille osapuolille sivustolla annettua/esitettyä sivuston (ja/tai minkään sen elementin) sisältöä.

Hotelopia ja/tai Liberate varaa oikeuden muuttaa sivuston sisältöä ja käyttöehtoja milloin tahansa. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu sivustolla. Käyttäjän pääsy sivustolle ja sivuston jatkettu käyttö on osoitus edellä mainittujen sisällön ja käyttöehtojen muutosten hyväksymisestä. Kaikki sellainen verkkosivustolla julkaistu tieto, joka koskee siinä ilmoitettuja hotelleja, esimerkiksi hotellin tiedot, majoituksen saatavuus ja hinta, varustus ja esitetyt hotelliluokitukset ja muut sivustolla julkaistut palvelut, ja joka on verkkosivustolla julkaistu palvelun- tai majoituksentuottajien toimesta, jotka ovat itsenäisiä yrityksiä eivätkä toimi Hotelopian/Liberaten edustajina, työntekijöinä tai osakkuusyhtiöinä. Nämä tiedot eivät muodosta mitään valtuutusta tai suositusta Hotelopian ja/tai Liberaten taholta, eikä Hotelopiaa ja/tai Liberatea tule pitää vastuullisena tietojen epätarkkuuksista tai virheistä koskien majoituksia tai niihin liittyviä palveluja. Nämä itsenäiset yritykset tarjoavat palvelujaan omien ehtojensa mukaan, ja nämä ehdot voivat samalla sulkea pois tai rajoittaa heidän velvollisuuksiaan sinua kohtaan. Hotelopia ja/tai Liberate ja niiden osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa näiden itsenäisten yritysten toimista, tekemättä jättämisistä, poikkeamista tai laiminlyönneistä tai heidän aiheuttamistaan kuluista. Hotelopia ja/tai Liberate ja niiden osakkuusyhtiöt eivät anna mitään takuuta hyvityksestä ylivarauksen, ylivoimaisen esteen tai muun heidän kontrollinsa ulkopuolella olevan syyn varalta.

Koska Hotelopia ja/tai Liberate toimivat varaustoimistoina, ne kieltävät kaiken vastuun suhteessa asiakirjoja koskeviin virheisiin, poikkeuksena Hotelopian ja/tai Liberaten tekemät virheet. Hotelopia ja/tai Liberate tarjoavat sivuston vain, jotta majoitusliikkeet voivat tarjota tuotettaan ja niin että sinä voit viestiä majoitusliikkeen kanssa ja halutessasi tehdä varauksia.

Hyväksyt ja vahvistat, että pelkkä tietojen esittäminen tai pääsy tietoihin tai tietojen saatavuus tällä sivustolla ei muodosta Hotelopian ja/tai Liberaten tarjousta myydä, lisensioida tai muuten siirtää tällaisia tietoja.

Takaisin sivun alkuun

4. EVÄSTEET

Sivustolle pääseminen voi tarkoittaa evästeiden käyttöä, vaikka sivusto toimii myös ilman evästeitä. Evästeet ovat pieniä tietokoneesi kovalevylle tallentuvia tiedostoja, joiden avulla palvelin tunnistaa tietyt tiedot, jotka vain se voi lukea. Evästeet toimivat rajoitetun ajan. Evästeet eivät voi sallia puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai muiden henkilötietojen paljastamista. Evästeet eivät voi poimia tietoja käyttäjän kovalevyltä tai varastaa henkilötietoja. Ainoastaan jos käyttäjä henkilökohtaisesti antaa nämä tiedot palvelimelle voivat käyttäjän henkilökohtaiset tiedot voivat muodostaa osan evästetiedostoa.

Vaikka evästeet auttavat meitä optimoimaan varausprosessimme, käyttäjät, jotka eivät halua saada evästeitä tai haluavat saada niistä tiedon, voivat konfiguroida selaimensa tekemään haluamallaan tavalla. Kaikissa internet-selaimissa on asetuksia, joiden avulla voit estää tai sallia evästeitä tietyiltä sivustoilta

Takaisin sivun alkuun

5. UUTISKIRJE

Hotelopia ei merkitse automaattisesti tilaajia uutiskirjeelleen. Voit valita uutiskirjeemme tilaamisen. Jos tilaat, saat uutisia ja hotellitarjouksia sähköpostitse. Voit lopettaa tilauksen tältä palvelulta milloin tahansa menemällä Uutiskirje-osioon.

Takaisin sivun alkuun

6. LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin tietojen tarjoamistarkoituksessa. Tällaiset sivustot eivät ole riippuvaisia Hotelopiasta ja/tai Liberatesta, jotka eivät ota mitään vastuusta kyseisten sivustojen sisällöstä.

Hotelopia ja/tai Liberate tarjoavat nämä linkit käyttäjälle, mutta eivät mainosta tai hallitse sivustojen sisältöjä. Hotelopia ja/tai Liberate eivät takaa näiden sivustojen käyttöä eivätkä ota vastuuta käytöstä (sisältäen esimerkiksi niille pääsemisen estymisen), eivätkä ole millään tavalla vastuullisia edellä mainituilla sivustoilla esiintyvistä aineistoista tai tiedoista tai siitä, mitä voit löytää napauttamalla linkkiä, hyperlinkkiä tai millään muulla vastaavalla tavalla näillä sivustoilla olevista varattavista palveluista tai tuotteista.

Hotelopia ja/tai Liberate eivät ole missään olosuhteissa vastuullisia minkäänlaisesta menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu joko suoraan tai välillisesti pääsystä tai pääsemättömyydestä sivustolle eikä sen sisältämien tietojen käytöstä, sisältäen menetetyt voitot ja vastaavat.

On suositeltavaa tehdä viruksentorjuntatarkistus ylipäänsä kaikelle internetistä ja erityisesti tältä sivustolta ladatulle aineistolle ja sisällölle.

Takaisin sivun alkuun

7. SIVUSTOLLA NÄYTETYT TIEDOT

Hotelopian ja/tai Liberaten majoituksesta ja muista palveluista antamat tiedot ovat niin tosia kuin mahdollista ottaen huomioon, että tiedot tulevat palveluntarjoajilta. Hotelopia ja/tai Liberate ei ole vastuussa, jos tosiasiallisen palveluntarjoajan antamat tiedot eivät ole totuudenmukaisia.

Takaisin sivun alkuun